bang-chu-so-tieng-trung

Bảng Chữ Số Tiếng Trung Và Cách Đọc Số Đếm, Ngày, Tháng, Năm

Việc nằm lòng bảng chữ số tiếng Trung không chỉ giúp bạn đọc thành thạo ngày, tháng, năm, số điện thoại trong tiếng Trung. Mà còn giúp cho quá trình giao dịch, trao đổi mua…

36 Likes Comment