Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Về Trải Nghiệm Cuộc Sống Của Hơn 10 Tác Gia Nổi Tiếng

31 Likes Comment
nhung-cau-noi-triet-ly-ngan-gon (2)

Cuộc sống khắc nghiệt nhiều lúc khiến bạn chùn chân. Khi ấy, hãy tìm đọc những câu nói hay về trải nghiệm cuộc sống mà status.vn gửi đến bạn dưới đây. Việc này có thể giúp bạn mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ tích cực hơn và nạp thêm can đảm để đối mặt sóng gió.

nhung-cau-noi-hay-ve-trai-nghiem-cuoc-song-1
Sách là kho tàng chứa đựng những câu nói hay về trải nghiệm cuộc sống

Những Câu Nói Hay Về Trải Nghiệm Cuộc Sống Tiếng Anh & Tiếng Việt

1 Henry David Thoreau You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment.

Bạn phải sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc.

2 Helen Keller Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

3 Mark Twain What we have once enjoyed we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us.

Ta không thể đánh mất những gì ta từng tận hưởng. Tất cả những gì ta yêu sâu sắc trở thành một phần trong ta.

4 Helen Keller Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

5 Sophia Loren After all these years, I am still involved in the process of self-discovery. It’s better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.

Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn.

6 Ralph Waldo Emerson Don’t be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.

Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.

7 Henry David Thoreau How could youths better learn to live than by at once trying the experiment of living?

Những người trẻ tuổi học sống thế nào bằng ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống?

8 Ralph Waldo Emerson All life is an experiment. The more experiments you make the better.

Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

9 Eleanor Roosevelt The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences.

Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.

10 Jean Jacques Rousseau The person who has lived the most is not the one with the most years but the one with the richest experiences.

Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.

11 We pity in others only the those evils which we ourselves have experienced.

Chúng ta cảm thương người khác trong những bất hạnh mà chính chúng ta đã trải nghiệm.

12 Albert Schweitzer Just as the wave cannot exist for itself, but is ever a part of the heaving surface of the ocean, so must I never live my life for itself, but always in the experience which is going on around me.

Như sóng không thể chỉ tồn tại đơn độc mà luôn là một phần của mặt biển nhấp nhô, tôi không bao giờ được bó hẹp cuộc đời tôi trong phạm vi của riêng mình mà luôn phải sống với những trải nghiệm đang diễn ra xung quanh.

13 Les Brown It takes someone with a vision of the possibilities to attain new levels of experience. Someone with the courage to live his dreams.

Một người cần có tầm nhìn về những điều có thể để đạt được mức trải nghiệm mới. Người có lòng can đảm để sống với giấc mơ của mình.

14 Khuyết danh The essence of intelligence is skill in extracting meaning from everyday experience.

Tinh túy của trí tuệ đến từ kỹ năng đi tìm ý nghĩa của mọi trải nghiệm hàng ngày.

15 Arnold Bax You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing.

Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ côn trùng và nhảy dân gian.

16 Henry David Thoreau If you can speak what you will never hear, if you can write what you will never read, you have done rare things.

Nếu bạn nói được điều mình chưa bao giờ nghe, nếu bạn viết được điều mình chưa bao giờ đọc, bạn làm được điều hiếm có đấy.

17 Anais Nin I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing.

Tôi trì hoãn cái chết bằng cách sống, bằng khổ đau, bằng sai lầm, bằng mạo hiểm, bằng cho đi, bằng mất mát.

18 Stefan Zweig Only the person who has experienced light and darkness, war and peace, rise and fall, only that person has truly experienced life.

Chỉ người đã trải nghiệm cả ánh sáng và bóng tối, cả chiến tranh và hòa bình, cả thăng và trầm, chỉ người ấy đã thực sự trải nghiệm cuộc sống.

nhung-cau-noi-hay-ve-trai-nghiem-cuoc-song
Hãy lưu lại những câu nói hay về trải nghiệm cuộc sống mà bạn cảm thấy tâm đắc

Hy vọng với những câu nói hay về trải nghiệm cuộc sống của các tác gia nổi tiếng trên sẽ giúp bạn có các nhìn lạc quan và đa dạng hơn về thế giới quanh mình. Sẵn sàng tâm thế để đối mặt với mọi sóng gió cuộc đời.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

You might like

About the Author: Thục Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *